Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku

Aktualności

Zdjęcie

Nabór na stanowisko – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku ogłasza nabór na Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego Ogłoszenie dotyczy świadczenia usługi przez 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz 1 uczestnika Programu w wymiarze do 60 godzin miesięcznie w okresie 10.2023 r. – […]

Czytaj więcej...
Zdjęcie

KOMUNIKAT DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH – ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ALBO ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

Zmiany od 1 stycznia 2024 r. w systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku informuje, iż art. 43 i art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U.  2023 r. poz. 1429) wprowadzono zmiany w: – ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach […]

Czytaj więcej...
Zdjęcie

Nabór na stanowisko – podinspektor ds. płac

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, tj. podinspektor ds. płac, w pełnym wymiarze czasu pracy. Termin składania ofert do dnia 25.09.2023 roku. Szczegółowe informację dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Czytaj więcej...
Zdjęcie

Nabór na stanowisko – starszy referent

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, tj. starszy referent w dziale świadczeń pomocy społecznej, w pełnym wymiarze czasu pracy. Termin składania ofert do dnia 13.09.2023 roku. Szczegółowe informację dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Czytaj więcej...
Zdjęcie

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100). Głównym […]

Czytaj więcej...
Zdjęcie

Nabór na stanowisko – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku ogłasza nabór na Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego Ogłoszenie dotyczy świadczenia usługi przez 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz 1 uczestnika Programu w wymiarze do 60 godzin miesięcznie w okresie 06.2023 r. – […]

Czytaj więcej...
Zdjęcie

Zwrot podatku VAT za ogrzewanie gazowe

W dniu 21.12.2022r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Od 1 lutego mieszkańcy Malborka będą mogli składać wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.  Kto może otrzymać zwrot VAT za gaz w 2023 roku?Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia […]

Czytaj więcej...
Zdjęcie

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok

Miasto Malbork – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku zamierza przystąpić do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II Cel: Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Adresaci programu: mieszkańcy miasta Malborka, osoby w wieku 65 i więcej lat, którzy […]

Czytaj więcej...
Zdjęcie

Dodatek elektryczny

Od 1 grudnia 2022 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Malborku można składać wnioski o dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny to nowe świadczenie jednorazowe, realizowane w 2022 r. Ma na celu zapewnienie wsparcia gospodarstwom domowym w Polsce, w sytuacji gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną. Więcej informacji w zakładce o dodatku elektrycznym.

Czytaj więcej...
Zdjęcie

Nabór dla osób chętnych – mieszkańców Malborka do wzięcia udziału w Programie: Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie […]

Czytaj więcej...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku