Ochrona Danych Osobowych

RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku z siedzibą przy ul. Słowackiego 74, 82-200 Malbork.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.

Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

Szczegółowe klauzule informacyjne w zakresie przetwarzania danych osobowych opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku