Numery Kont

– wpłaty dokonywane tytułem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczeń opiekuńczych

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku
Nr konta: PL 64 1020 1811 0000 0002 0340 3441

 

Wpłatę uiść można również w okienku kasowym MOPS (przy ulicy J. Słowackiego 74) od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 13:00.

Przy wypełnianiu dowodu wpłaty należy podać właściwy tytuł wpłaty określony w decyzji ustalającej świadczenia nienależnie pobrane.

 

– wpłaty w sprawach dłużników alimentacyjnych

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku
PL 62 1020 1811 0000 0602 0340 3474