Wydawanie druków oraz przyjmowanie wniosków

Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że na okres zasiłkowy 2021/2022 od dnia 1 lipca 2021 r. do 31 lipca 2021 r. wnioski o ustalenie uprawnień do:

 • świadczeń rodzinnych
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego

można składać tylko w formie elektronicznej za pomocą systemów teleinformatycznych utworzonego przez ministra ds. rodziny (empatia),  udostępnianego przez ZUS i banki

Przyjmowanie wniosków papierowych  na okres zasiłkowy 2021/2022 odbywać będzie się  od dnia 1 sierpnia 2021 w Sekcji Świadczeń Rodzinnych.

 

pokój Nr 2, w godzinach

 • poniedziałek – 8.00 do 14.00
 • wtorek – 8.00 do 14.00
 • środa – 9.00 do 16.00
 • czwartek – 8.00 do 14.00
 • piątek – 8.00 do 14.00

W budynku należy zachowywać środki ochrony osobistej, czyli odpowiedni dystans oraz zakrywać nos i usta. W pokoju może być obsługiwana tylko jedna osoba.

UWAGA !

WYPEŁNIONE DRUKI MOŻNA WRZUCAĆ BEZPOŚREDNIO DO SKRZYNKI NADAWCZEJ.

Skrzynka przeznaczona jest na poprawnie wypełnione wnioski o przyznanie wszelkich świadczeń realizowanych przez Sekcję Świadczeń Rodzinnych, na dokumentację związaną z wezwaniami itp.
Prosimy o poprawne i czytelne wypełnienie wniosku, przede wszystkim podanie poprawnego numeru telefonu i adresu e-mail ; we wniosku konieczne jest podanie numeru rachunku bankowego.

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym tj. Koronawirusem SARS – CoV2 w Polsce, ograniczamy załatwianie swoich spraw osobiście.

Przyjmowanie poprawnie wypełnionych wniosków (innych wymaganych dokumentów, korespondencji) oraz załatwianie spraw odbywa się:

 • poprzez wrzucanie do skrzynki nadawczej znajdującej się w holu Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy pok. nr 2,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesyłając korespondencję na adres:
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , 82-200 Malbork ul. J. Słowackiego 74
 • osobiście w sekretariacie tut. MOPS (pokój nr 12, II piętro) ul. Słowackiego 74

Druki  można  pobrać w holu Sekcji Świadczeń Rodzinnych oraz ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Wsparcie dla rodzin z dziećmi.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU – Sekcja Świadczeń Rodzinnych

Pl. Słowiański 17 82-200 Malbork

 

pokój nr 3 – świadczenie wychowawcze „500+” – Tel.: 649-50-43, 649-50-45

pokój Nr 4 – świadczenia z funduszu alimentacyjnego, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych-

 • literki A – K tel. 647-16-11
 • literki L – Ż tel. 647-16-05,

pokój nr 5 – świadczenia rodzinne, świadczenie rodzicielskie

 • literki A – K t tel./fax.: 647-16-08
 • literki L – Ż tel. 647-16-06

pokój Nr 6 – zasiłek pielęgnacyjny, jednorazowa zapomoga, karta dużej rodziny) tel./fax 647-16-07

pokój nr 17 – świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, nienależnie pobrane świadczenia – Tel. 647-16-12