Kierownictwo Ośrodka Pomocy Społecznej
 

  • Dyrektor
    mgr  Jacek Wojtuszkiewicz

 

 

  • Kierownik sekcji ds. pomocy środowiskowej –  pełniący w przypadku nieobecności Dyrektora funkcję Zastępcy

mgr Małgorzata Wojciechowska