Kierownictwo Ośrodka Pomocy Społecznej

Dyrektor
mgr  Jacek Wojtuszkiewicz

Z – ca Dyrektora
mgr Małgorzata Wojciechowska