Kontakt i godziny pracy Sekcji Świadczeń Rodzinnych

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Budynek Starostwa Powiatowego w Malborku
– Parter
Pl. Słowiański 17

Kierownik mgr Monika Sobczyńska
Pokój Nr 18
monika.sobczynska@mops.malbork.pl
tel. 55 647-16-10

Dział Świadczeń Rodzinnych

  • poniedziałek: 8.00 do 14.00
  • wtorek: 8.00 do 14.00
  • środa: 8.00 do 14.00
  • czwartek: 8.00 do 14.00
  • piątek: nieczynne (praca administracyjna)

Świadczenia opiekuńcze, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, ws. świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego – pok 17

Starszy Specjalista Natalia Mleczek
tel. 55 647-16-12
natalia.mleczek@mops.malbork.pl

Windykacja, świadczenia nienależnie pobrane, sprawozdawczość – Pokój Nr 17
Starszy Specjalista Justyna Rutkowska
tel. 55 647-16-12
justyna.rutkowska@mops.malbork.pl

Fundusz Alimentacyjny oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – Pokój Nr 4

Sprawy wg literek A-K
Inspektor Anna Widźgowska
tel.55 647-16-11
awidzgowska@mops.malbork.pl

Sprawy wg literek L-Ż
Starszy Specjalista Karina Zając
tel. 55 647-16-05
karina.zajac@mops.malbork.pl

Świadczenia rodzinne, świadczenie rodzicielskie – Pokój Nr 5

Inspektor Joanna Kowalska – Włodkowska
tel. 55 647-16-06
jkowalska@mops.malbork.pl

Zasiłek pielęgnacyjny, Karta Dużej Rodziny, Jednorazowa Zapomoga z tyt. Urodzenia dziecka, jednorazowe świadczenie „Za życiem” – Pokój Nr 5

Starszy inspektor Beata Kapuścińska
tel./fax 55 647-16-08
beata.kapuscinska@mops.malbork.pl