Kontakt i godziny pracy Sekcji Świadczeń Rodzinnych

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Budynek Starostwa Powiatowego w Malborku
Parter
Pl. Słowiański 17

Kierownik mgr Monika Sobczyńska
Pokój Nr 18

monika.sobczynska@mops.malbork.pl
tel. 55 647-16-10

Dział Świadczeń Rodzinnych

  • poniedziałek: 9.00 do 13.00
  • wtorek: 9.00 do 13.00
  • środa: 11.00 do 16.30
  • czwartek: 9.00 do 13.00
  • piątek: nieczynne (praca administracyjna)

Świadczenia opiekuńcze, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – Pokój Nr 17

Starszy Specjalista Natalia Mleczek
tel. 55 647-16-12
natalia.mleczek@mops.malbork.pl

Windykacja, świadczenia nienależnie pobrane, sprawozdawczość – Pokój Nr 17
Starszy Specjalista Justyna Rutkowska
tel. 55 647-16-12
justyna.rutkowska@mops.malbork.pl

Świadczenie wychowawcze „500+, – Pokój Nr 4

Sprawy wg literek A-Ż
Starszy Referent Katarzyna Czerska
tel.55 647-16-11
kczerska@mops.malbork.pl

Fundusz Alimentacyjny oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – Pokój Nr 4

Sprawy wg literek A-K
Starszy Referent Katarzyna Czerska
tel.55 647-16-11
kczerska@mops.malbork.pl

Sprawy wg literek L-Ż
Starszy Specjalista Karina Zając
tel. 55 647-16-05
karina.zajac@mops.malbork.pl

Świadczenia rodzinne, świadczenie rodzicielskie – Pokój Nr 5

Sprawy wg literek A-K
Starszy Referent Anna Widźgowska
tel./fax 55 647-16-08
awidzgowska@mops.malbork.pl

Sprawy wg literek L-Ż
Starszy Referent Joanna Kowalska – Włodkowska
tel. 55 647-16-06
jkowalska@mops.malbork.pl

Zasiłek pielęgnacyjny, Karta dużej rodziny, Jednorazowa Zapomoga z tyt. Urodzenia dziecka, Jednorazowe świadczenie „Za życiem”  – Pokój Nr 6

Inspektor Beata Kapuścińska
tel./fax 55 647-16-07
beata.kapuscinska@mops.malbork.pl