Książka teleadresowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
82-200 Malbork, ul. Juliusza Słowackiego 74
tel. 55 647-27-81
fax. 55 647-27-81 (wew. 28)

Sekretariat  
Paulina Karbowiak
Inspektor
sekretariat@mops.malbork.pl
tel. wew. 10
Zespół interdyscyplinarny
Dorota Andrysiewicz
Inspektor
dorota.andrysiewicz@mops.malbork.pl
tel. wew. 38
Kadry
Karolina Lesiak
Specjalista ds. Kadr
klesiak@mops.malbork.pl
tel. wew. 16
Administracja
Anna Wilczewska
Inspektor ds. Finansowo Gospodarczych
awilczewska@mops.malbork.pl
tel. wew.34
Usługi opiekuńcze
Liliana Topyło
Starszy referent ds. usług opiekuńczych
tel. wew. 35
Ewa Falkiewicz
Starszy referent ds. usług opiekuńczych
efalkiewicz@mops.malbork.pl
tel. wew. 35
Dział Świadczeń z zakresu pomocy społecznej
Lucyna Śnios
Inspektor ds. Świadczeń
lucyna.snios@mops.malbork.pl
tel. wew. 13
Jolanta Kowalczyk
Inspektor ds. Świadczeń
jkowalczyk@mops.malbork.pl
tel. wew. 11
Elżbieta Janasek
Starszy Specjalista ds. Świadczeń
elzbieta.janasek@mops.malbork.pl
tel. wew. 13
Edyta Tuńska
Starszy Specjalista ds. Świadczeń
edyta.tunska@mops.malbork.pl
tel. wew. 11
Ubezpieczenia
Edyta Markuszewska
Inspektor
emarkuszewska@mops.malbork.pl
tel. wew. 24
Księgowość
Ewa Warta – Kałużna
Główna Księgowa
ewarta@mops.malbork.pl
tel. wew. 12
Monika Lemanowicz
Starszy Referent
mlemanowicz@mops.malbork.pl
tel. wew. 12
Magdalena Kochanowska
Starszy Specjalista
mkochanowska@mops.malbork.pl
tel. wew. 24
Anna Zawadzka
Starszy Referent
azawadzka@mops.malbork.pl
tel. wew. 32
Aleksandra Potocka – Sulich
Specjalista ds. płac
aleksandra.potocka@mops.malbork.pl
tel.wew. 16
Magdalena Bylicka
Referent – Kasjer
mbylicka@mops.malbork.pl
tel.wew. 25, 32
BHP
Katarzyna Mikołajczyk
Główny Specjalista ds. BHP
 tel.wew. 16
Stacja Socjalna Johanitów
Wiesława Dolatta
Starsza Pielęgniarka
wdolatta@mops.malbork.pl
tel.wew. 23
Alicja Osińska
Starsza Pielęgniarka
tel.wew. 23
Asystenci rodziny
Monika Nawrot
Asystent Rodziny
mnawrot@mops.malbork.pl
tel.wew. 36
Joanna Machocka
Asystent Rodziny
jmachocka@mops.malbork.pl
tel.wew. 36
Anna Gajkiewicz
Asystent Rodziny
agajkiewicz@mops.malbork.pl
tel.wew. 36
Emilia Goździelewska
Asystent Rodziny
egozdzielewska@mops.malbork.pl
tel.wew. 36
Projekt
Anna Gajkiewicz
Koordynator Zarządzający
agajkiewicz@mops.malbork.pl
tel.wew. 39
Magdalena Jędraszek
Konsultant ds. rodziny
mjedraszek@mops.malbork.pl
tel.wew. 39
Magdalena Hoog
Konsultant ds. rodziny
mhoog@mops.malbork.pl
tel.wew. 39

 

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Budynek Starostwa Powiatowego w Malborku
82-200 Malbork, Pl. Słowiański 17 – Parter

Kierownik mgr Monika Sobczyńska
Pokój Nr 18

monika.sobczynska@mops.malbork.pl
tel. 55 647-16-10

Świadczenia opiekuńcze, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, 500+ – Pokój Nr 17

Starszy Specjalista Natalia Mleczek
tel. 55 647-16-12
natalia.mleczek@mops.malbork.pl

Windykacja, świadczenia nienależnie pobrane, sprawozdawczość – Pokój Nr 17
Starszy Specjalista Justyna Rutkowska
tel. 55 647-16-12
justyna.rutkowska@mops.malbork.pl

Fundusz Alimentacyjny oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – Pokój Nr 4

Sprawy wg literek A-K
Inspektor Anna Widźgowska
tel.55 647-16-11
awidzgowska@mops.malbork.pl

Sprawy wg literek L-Ż
Starszy Specjalista Karina Zając
tel. 55 647-16-05
karina.zajac@mops.malbork.pl

Świadczenia rodzinne, świadczenie rodzicielskie– Pokój Nr 5


Inspektor Joanna Kowalska – Włodkowska
tel. 55 647-16-06
jkowalska@mops.malbork.pl

Zasiłek pielęgnacyjny, Karta dużej rodziny, jednorazowa Zapomoga z tyt. Urodzenia dziecka, jednorazowe świadczenie „Za życiem” – Pokój Nr 5

Starszy inspektor Beata Kapuścińska
tel./fax 55 647-16-08
beata.kapuscinska@mops.malbork.pl