Książka teleadresowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
82-200 Malbork, ul. Juliusza Słowackiego 74
tel. 55 647-27-81
fax. 55 647-27-81 (wew. 28)

Sekretariat  
Paulina Karbowiak
Inspektor
sekretariat@mops.malbork.pl
tel. wew. 10
Zespół interdyscyplinarny
Dorota Andrysiewicz
Specjalista ds. interdyscyplinarnych
dorota.andrysiewicz@mops.malbork.pl
tel. wew. 38
Kadry
Karolina Lesiak
Starszy specjalista ds. kadr
klesiak@mops.malbork.pl
tel. wew. 16
Administracja
Anna Wilczewska
Specjalista ds. Finansowo Gospodarczych
awilczewska@mops.malbork.pl
tel. wew.34
Usługi opiekuńcze
Magdalena Dolata-Sławuta
Inspektor ds. usług opiekuńczych

mdolata@mops.malbork.pl
tel. wew.35

Ewa Falkiewicz
Inspektor ds. usług opiekuńczych
efalkiewicz@mops.malbork.pl
tel. wew. 35
Dział Świadczeń z zakresu pomocy społecznej
Lucyna Śnios
Starszy inspektor ds. Świadczeń
lucyna.snios@mops.malbork.pl
tel. wew. 13
Jolanta Kowalczyk
Inspektor ds. Świadczeń
jkowalczyk@mops.malbork.pl
tel. wew. 11
Elżbieta Janasek
Starszy Specjalista ds. Świadczeń
elzbieta.janasek@mops.malbork.pl
tel. wew. 13
Edyta Tuńska
Starszy Specjalista ds. Świadczeń
edyta.tunska@mops.malbork.pl
tel. wew. 11
Ubezpieczenia
—————————  
Księgowość
Ewa Warta – Kałużna
Główna Księgowa
ewarta@mops.malbork.pl
tel. wew. 12
Monika Lemanowicz
Specjalista
mlemanowicz@mops.malbork.pl
tel. wew. 12
Magdalena Kochanowska
Starszy Specjalista
mkochanowska@mops.malbork.pl
tel. wew. 24
Anna Zawadzka
Inspektor
azawadzka@mops.malbork.pl
tel. wew. 32
Aleksandra Potocka – Sulich
Specjalista ds. płac
aleksandra.potocka@mops.malbork.pl
tel.wew. 16
Marta Detmer
Starszy referent (kasjer)
mdetmer@mops.malbork.pl
tel.wew. 25, 32
BHP
Katarzyna Mikołajczyk
Główny Specjalista ds. BHP
 tel.wew. 16
Stacja Socjalna Johanitów
Wiesława Dolatta
Starsza Pielęgniarka
wdolatta@mops.malbork.pl
tel.wew. 23
Alicja Osińska
Starsza Pielęgniarka
tel.wew. 23
Asystenci rodziny
Monika Nawrot
Asystent Rodziny
mnawrot@mops.malbork.pl
tel.wew. 36
Joanna Machocka
Asystent Rodziny
jmachocka@mops.malbork.pl
tel.wew. 36
Natalia Wieprzycka
Asystent Rodziny
nwieprzycka@mops.malbork.pl
tel.wew. 36
Lilla Attenborough
Asystent Rodziny
lattenborough@mops.malbork.pl
tel.wew. 36
Projekt
   

Magdalena Jędraszek
Konsultant ds. rodziny

(Koordynator zarządzający)

mjedraszek@mops.malbork.pl
tel.wew. 39
Justyna Zawadzka
Konsultant ds. rodziny
jzawadzka@mops.malbork.pl
tel.wew. 39

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Budynek Starostwa Powiatowego w Malborku
82-200 Malbork, Pl. Słowiański 17 – Parter

Kierownik mgr Monika Sobczyńska
Pokój Nr 18

monika.sobczynska@mops.malbork.pl
tel. 55 647-16-10

Świadczenia opiekuńcze, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ws. świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego – Pokój Nr 17

Starszy Specjalista Natalia Mleczek
tel. 55 647-16-12
natalia.mleczek@mops.malbork.pl

Windykacja, świadczenia nienależnie pobrane, sprawozdawczość – Pokój Nr 17
Starszy Specjalista Justyna Rutkowska
tel. 55 647-16-12
justyna.rutkowska@mops.malbork.pl

Fundusz Alimentacyjny oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – Pokój Nr 4

Sprawy wg literek A-K
Inspektor Anna Widźgowska
tel.55 647-16-11
awidzgowska@mops.malbork.pl

Sprawy wg literek L-Ż
Starszy Specjalista Karina Zając
tel. 55 647-16-05
karina.zajac@mops.malbork.pl

Świadczenia rodzinne, świadczenie rodzicielskie– Pokój Nr 5


Inspektor Joanna Kowalska – Włodkowska
tel. 55 647-16-06
jkowalska@mops.malbork.pl

Zasiłek pielęgnacyjny, Karta dużej rodziny, jednorazowa Zapomoga z tyt. Urodzenia dziecka, jednorazowe świadczenie „Za życiem” – Pokój Nr 5

Starszy inspektor Beata Kapuścińska
tel./fax 55 647-16-08
beata.kapuscinska@mops.malbork.pl