KOMUNIKAT

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+, niezależnie od okresu którego dotyczą, należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od tego dnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie jest organem właściwym w sprawie i nie będzie przyjmował ani rozpatrywał wniosków o to świadczenie.


Wypłata przyznanego przez tut. Ośrodek świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 będzie kontynuowana do końca okresu na jaki zostało przyznane, tj. do 31 maja 2022 r.
Wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych na dalszy okres (od czerwca 2022r.) będzie można składać, wyłącznie w formie elektronicznej, od 1 lutego 2022 r., bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wypłata świadczenia wychowawczego będzie realizowana przez ZUS jedynie na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.


Prosimy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.