KOMUNIKAT

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+, niezależnie od okresu którego dotyczą, należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od tego dnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie jest organem właściwym w sprawie i nie będzie przyjmował ani rozpatrywał wniosków o to świadczenie.


Wypłata przyznanego przez tut. Ośrodek świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 będzie kontynuowana do końca okresu na jaki zostało przyznane, tj. do 31 maja 2022 r.
Wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych na dalszy okres (od czerwca 2022r.) będzie można składać, wyłącznie w formie elektronicznej, od 1 lutego 2022 r., bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wypłata świadczenia wychowawczego będzie realizowana przez ZUS jedynie na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.


Prosimy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


ZUS przygotowuje się do obsługi „Rodzina 500 plus”

Od 1 stycznia 2022 r. nastąpią zmiany w programie „Rodzina 500 plus”. Za jego obsługę i wypłatę pieniędzy odpowiedzialny będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wnioski będzie można składać tylko drogą elektroniczną.

Wnioski od 1 stycznia będzie można przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną przez PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. Pieniądze z programu „Rodzina 500 plus” będą wypłacane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.
ZUS będzie przejmował program „Rodzina 500 plus” stopniowo. Świadczenia wypłacane obecnie przez MOPS w Malborku będą kontynuowane do końca maja 2022 r. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku – Sekcja Świadczeń Rodzinnych tel. 55 647-16-11.

Do ZUS należy kierować od 1 stycznia 2022 r. tylko wnioski o nowe świadczenia „500 plus”, jeszcze nie wypłacane, czyli np. na nowo urodzone dzieci lub gdy wniosek o to świadczenie nie został złożony do 31 grudnia 2021 r.


Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Od 2022 roku obsługą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rodzice będą składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną, a wypłata świadczenia wychowawczego odbywać się będzie bezgotówkowo, na wskazany przez rodziców numer rachunku bankowego.

Obraz przedstawia dwie dorosłe osoby oraz dwoje dzieci Tekst: Rodzina 500+
Rodzina 500 +

W okresie składania wniosków o świadczenie wychowawcze w każdej jednostce ZUS będą dla zainteresowanych klientów udostępnione komputery, na których można będzie wypełnić wniosek, również z asystą pracownika ZUS. Planowane jest także utworzenie w tym okresie dodatkowych, mobilnych punktów składania wniosków w innych placówkach czy urzędach (np. Poczta, KRUS).

Ważne terminy!

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r. Od tej daty ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia, będzie też od 1 lutego 2022 r. przyjmować wnioski na kolejne okresy, czyli od 1 czerwca 2022 r. Wypłatą świadczeń przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. zajmować się będą gminy (najpóźniej do 31 maja 2022 r.)


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że od dnia 1 lutego 2021 r. można składać wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022 tylko w formie elektronicznej !!!

Więcej informacji o programie dostepne jest na stronie:

Przyjmowanie wniosków papierowych na okres świadczeniowy 2021/2022 rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na uzupełnienie wniosku podając prawidłowy okres świadczeniowy tj.:

  • 2019/2021 – dotyczy przyznania świadczenia na okres od dnia złożenia wniosku do 31.05.2021 r. (składają osoby, które w ogóle nie mają przyznanego prawa do świadczenia 500+ , w takim przypadku trzeba złożyć dwa wnioski na 2019/2021 oraz 2021/2022)
  • 2021/2022 – dotyczy przyznania świadczenia 500 + na okres od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.

Informujemy, że w sprawach z wniosków o świadczenie wychowawcze tzw. 500+ składanych po 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na szczególny, wydłużony okres, który potrwa do dnia 31 maja 2021 r., bez konieczności składania kolejnego wniosku w 2020 r.

Zaś od 2021 r., będzie funkcjonować docelowy, roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

W kolejnym okresie świadczeniowym  wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r do 31 marca 2021 r – tylko w w formie elektronicznej, oraz od 1 kwietnia 2021 r do 30 czerwca 2021 r – w formie elektronicznej i papierowej.


SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w MALBORKU INFORMUJE, że od miesiąca LISTOPADA 2020 r. zmienia się harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU

Pl. Słowiański 17 82-200 Malbork

  • tel./fax.: 647-16-08, 647-16-06 (świadczenia rodzinne, świadczenie rodzicielskie)
  • tel./fax 647-16-07 (zasiłek pielęgnacyjny, jednorazowa zapomoga, karta dużej rodziny)
  • tel. 647-16-05, 647-16-11 (świadczenia z funduszu alimentacyjnego, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych)
  • tel. 647-16-12 (świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, nienależnie pobrane świadczenia)
  • tel.: 649-50-43, 649-50-45 (świadczenie wychowawcze „500+”)