Godziny pracy ośrodka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku jest czynny w godzinach od 7:00 do 15:00.


 • Dyrektor Ośrodka przyjmuje interesantów w środy w godzinach od 9:00 do 15:00
 • Pracownicy socjalni przyjmują interesantów od godz. 8:00 do 11:00 w siedzibie Ośrodka. Od godz. 11:00 do 15:00 praca w terenie oraz uzupełnianie dokumentacji.
 • Pracownicy Stacji Socjalnej Joannitów przyjmują interesantów:
  w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godz. 8:00 do 10:00. Od godz. 10:00 do 15:00 pracownicy wykonują patronaże w środowisku. Środa jest dniem, w którym Stacja jest zamknięta dla klientów – dzień organizacyjny.
 • Specjalista ds. BHP w poniedziałki i czwartki od godz.8:00 do 10:00
 • Radca prawny przyjmuje w budynku starostwa powiatowego – codziennie w godzinach 10:30-14:00 – pokój 230
 • Pozostali pracownicy Ośrodka – praca na swoich stanowiskach od 7:00 do 15:00.
 • Kasa Ośrodka – wpłaty/wypłaty dla klientów od godz. 11:00 do 13:00.

Dział Świadczeń Rodzinnych

Budynek Starostwa Powiatowego w Malborku, parter Pl. Słowiański 17


Obsługa bieżąca

Wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń oraz załatwianie wszelkich spraw związanych z :

 • świadczeniem pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, zasiłkiem dla opiekuna, koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, świadczeniem wychowawczym (500+) – pokój nr 17
 • świadczeniami nienależnie pobranymi – pokój nr 17
 • świadczeniem z funduszu alimentacyjnego oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych – pokój nr 4
 • świadczeniami rodzinnymi, świadczeniem rodzicielskim – pokój nr 5
 • Kartą Dużej Rodziny , jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowe świadczenie „Za życiem” oraz zasiłkiem pielęgnacyjnym – pokój nr 5

W godzinach:

 • poniedziałek: 8.00 do 14.00
 • wtorek: 8.00 do 14.00
 • środa: 8.00 do 14.00
 • czwartek: 8.00 do 14.00
 • piątek: nieczynne (praca administracyjna Sekcji)

Informujemy, że wypełnione wnioski i inne wymagane dokumenty (w formie załączników) można:

 • przesyłać drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformatycznych tj. utworzonego przez ministra ds rodziny EMPATIA , udostępnianego przez ZUS i banki
 • przesyłać tradycyjną drogą pocztową na adres:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
ul. Słowackiego 74
82-200 Malbork

 • lub składać w sekretariacie tut. MOPS (pokój nr 12, II piętro) ul. Słowackiego 74