Wzory wniosków i dokumenty do pobrania

 

Świadczenie wychowawcze

Formularz wniosku obowiązującego od 1 lipca 2019 r – link do strony: www.gov.pl

Pobierz:

 

Zasiłek rodzinny

 

Pobierz: Formularz wniosku : https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny

 1. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy — oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny
 6. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny
 7. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

 

Pobierz: Formularz wniosku: https://www.gov.pl/web/rodzina/11iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe

 1. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/11iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/11iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/11iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/11iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe

 

Zasiłek pielęgnacyjny

 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

 

Pobierz: Formularz wniosku : https://www.gov.pl/web/rodzina/vi-specjalny-zasilek-opiekunczy1111

 1. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/vi-specjalny-zasilek-opiekunczy1111
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/vi-specjalny-zasilek-opiekunczy1111
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS. Pobierz:  https://www.gov.pl/web/rodzina/vi-specjalny-zasilek-opiekunczy1111
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Pobierz:  https://www.gov.pl/web/rodzina/vi-specjalny-zasilek-opiekunczy1111
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/vi-specjalny-zasilek-opiekunczy1111

 

Świadczenie pielęgnacyjne

 

Pobierz: Formularz wniosku : https://www.gov.pl/web/rodzina/vii-wiadczenie-pielegnacyjne111

 

Świadczenie rodzicielskie

 

Pobierz: Formularz wniosku: https://www.gov.pl/web/rodzina/viii-wiadczenie-rodzicielskie111

 

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – Program „Za Życiem”

 

Pobierz: Formularz wniosku: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

Pobierz: Formularz wniosku: https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111

 1. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111
 6. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny. Pobierz: https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111

 

Dobry Start:

 

 1. Formularz wniosku : pobierz https://www.gov.pl/web/rodzina/i-wiadczenie-dobry-start-z-tytulu-rozpoczecia-roku-szkolnego-data-zamieszczenia-07062018-r
 2. Formularz załącznika do wniosku : pobierz https://www.gov.pl/web/rodzina/i-wiadczenie-dobry-start-z-tytulu-rozpoczecia-roku-szkolnego-data-zamieszczenia-07062018-r

 

Karta Dużej Rodziny: