Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku

Aktualności

Zdjęcie

Komunikat

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku informuje, iż w związku z art. 130 § 2 KP dzień 24.12.2020 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników MOPS Malbork za święto przypadające w sobotę, tj. dnia 26.12.2020 r. W związku z powyższym w dniu 24.12.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku będzie nieczynny.

Czytaj więcej...
Zdjęcie

Poszukiwani wolontariusze

W związku z trwającym stanem epidemii na terenie całego kraju i pojawiającymi się problemami kadrowymi w domach pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku poszukuje wolontariuszy, którzy mogliby wspomóc personel domów pomocy społecznej w celu zachowania ciągłości opieki nad mieszkańcami.

Czytaj więcej...
Zdjęcie

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku Sekcja Świadczeń Rodzinnych Szanowni Państwo, W związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19, celem maksymalnego zabezpieczenia bezpieczeństwa interesantów oraz pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy MOPS w Malborku, informujemy iż od dnia 26 października br. do odwołania, zadania niezbędne do zapewnienia pomocy interesantom będą realizowane w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę.

Czytaj więcej...
Zdjęcie

Ogłoszenie – przyjmowanie wniosków

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU – Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że na okres zasiłkowy 2020/2021 od dnia 1 SIERPNIA 2020 r. przyjmowanie wniosków papierowych na okres zasiłkowy 2020/2021 świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego specjalnego zasiłku opiekuńczego świadczenia z Programu „Dobry Start” tzw. 300 + odbywać będzie się w sekcji Świadczeń Rodzinnych – pokój […]

Czytaj więcej...
Zdjęcie

OGŁOSZENIE

Ankietyzacja w ramach opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Malbork na lata 2021-2025” Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia […]

Czytaj więcej...
Zdjęcie

Komunikat – składanie wniosków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że na okres zasiłkowy 2020 / 2021 w okresie od 1 LIPCA 2020 r. do 31 LIPCA 2020 r. wnioski o ustalenie uprawnień do: świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego specjalnego zasiłku opiekuńczego świadczenia z Programu „Dobry Start” tzw. 300 + można składać tylko W […]

Czytaj więcej...
Zdjęcie

Wydawanie żywności w miesiącu maju

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku informuje, że zostaje uruchomione wydawanie żywności w ramach programu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019” dla osób zakwalifikowanych przez  tut. Ośrodek.

Czytaj więcej...
Zdjęcie

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa

Informujemy iż przy współpracy Rzecznika Praw Obywatelskich, ekspertów Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka oraz Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” powstał poradnik – Osobisty Plan Awaryjny. Publikacja ta zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe, które pomogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

Czytaj więcej...
Zdjęcie

Fundacja Centrum Praw Kobiet

Zespół Interdyscyplinarny mając na uwadze przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, przekazuje dane kontaktowe do Fundacji Centrum Praw Kobiet.

Czytaj więcej...
Zdjęcie

PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami w czasie pandemii

Ruszył nabór wniosków o wsparcie w ramach nowego programu pomocowego PFRON. Skierowany jest on do osób, które z powodu epidemii koronowirusa i zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, utraciły możliwość korzystania z prowadzonych przez nie stałych zajęć. WIĘCEJ …

Czytaj więcej...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku