Informacja

Miasto Malbork deklaruje trwałość po zakończeniu projektu „Malbork na „+”- działania społeczne”.

Beneficjent:
Miasto Malbork
Plac Słowiański 5
82-200 Malbork

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Słowackiego 74
82-200 Malbork

Partner:
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska
im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10
80-823 Gdańsk

Nr. Umowy: RPPM.06.02.02-22-0008/17-05

Tytuł: Malbork na „+”- działania społeczne

Okres realizacji projektu: 01.05.2019 – 15.12.2023

Okres trwałości 16.12.2023r.- 15.12.2028r.- 60 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu.

W ramach trwałości projektu będzie funkcjonować Placówka Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej, specjalistycznej i podwórkowej. Liczba miejsc;

  • „Fabryka Cudów” ul. Sienkiewicza 43, Malbork – 30 miejsc
  • Klub Wieża Plac Słowiański 14, Malbork – 15 miejsc

Ponadto będzie udzielane wsparcie specjalistyczne wg potrzeb, w ramach Poradni Rodzina mieszczącej się w budynku przy ul. Sienkiewicza 43 w Malborku.