Nabór dla osób chętnych – mieszkańców Malborka do wzięcia udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok

Godło Polski - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, logo MOPS w Malborku

Miasto Malbork – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku przystąpił do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024Moduł II

Cel: Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Adresaci programu:

 • mieszkańcy miasta Malborka,
 • osoby w wieku 60 i więcej lat, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
 • prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom

Opis Usługi:

 • udostępnienie seniorom tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy
  z następujących funkcji:
 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
 • sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

W celu rozpoznania potrzeb osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do kontaktu do dnia 14 czerwca 2024 r. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Malborku,
ul. Słowackiego 74 pod nr telefonu: 55 647 27 81 wew. 35 lub adresem mailowym: kczerska@mops.malbork.pl .

Jednocześnie informujemy, że o przystąpieniu do ww. programu decyduje kolejność zgłoszeń.