Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku

Aktualności

Zdjęcie

Nabór na stanowisko – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku ogłasza nabór na Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego Ogłoszenie dotyczy świadczenia usługi przez 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz 1 uczestnika Programu w wymiarze do 30 godzin miesięcznie w okresie 07.2024 r. […]

Czytaj więcej...
Zdjęcie

Nabór dla osób chętnych – mieszkańców Malborka do wzięcia udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok

Miasto Malbork – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku przystąpił do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł II Cel: Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. Adresaci programu: Opis Usługi: […]

Czytaj więcej...
Zdjęcie

Dodatkowy nabór dla osób chętnych – mieszkańców Malborka do wzięcia udziału w Programie – Opieka wytchnieniowa – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miasto Malbork przystąpiło do realizacji Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Nabór ciągły do wysokości otrzymanych środków finansowych.Program jest finansowany w całości ze środków z Funduszu Solidarnościowego.Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawującychbezpośrednią opiekę nad: 1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia […]

Czytaj więcej...
Zdjęcie

Komunikat

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku informuje, iż na podstawie Zarządzenia Nr 10/2024 r. z dnia 29.02.2024 roku, w związku z art. 130 § 2 KP dzień 22.03.2024 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników MOPS Malbork za święto przypadające w sobotę, tj. dnia 06.01.2024 r. W związku z powyższym w dniu 22.03.2024 […]

Czytaj więcej...
Zdjęcie

Informacja

Miasto Malbork deklaruje trwałość po zakończeniu projektu „Malbork na „+”- działania społeczne”. Beneficjent:Miasto MalborkPlac Słowiański 582-200 Malbork Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejul. Słowackiego 7482-200 Malbork Partner:Związek Harcerstwa PolskiegoChorągiew Gdańskaim. Bohaterów Ziemi Gdańskiejul. Za Murami 2-1080-823 Gdańsk Nr. Umowy: RPPM.06.02.02-22-0008/17-05 Tytuł: Malbork na „+”- działania społeczne Okres realizacji projektu: 01.05.2019 – 15.12.2023 Okres trwałości 16.12.2023r.- 15.12.2028r.- 60 […]

Czytaj więcej...
Zdjęcie

Nabór dla osób chętnych – mieszkańców Malborka do wzięcia udziału w Programie – „Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miasto Malbork przystępuje do realizacji Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 09.02.2024 r. Program jest finansowany w całości ze środków z Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1) dziećmi do ukończenia 16. roku […]

Czytaj więcej...
Zdjęcie

Nabór dla osób chętnych – mieszkańców Malborka do wzięcia udziału w Programie – Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miasto Malbork przystępuje do realizacji Programu  programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 24.11.2023 r. Program jest finansowany w całości  ze środków z Funduszu Solidarnościowego. Celem szczegółowym Programu jest przyznanie usługi osobom wymagającym wysokiego poziomu wsparcia, tj. Wsparcie w 2024 roku […]

Czytaj więcej...
Zdjęcie

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY – „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który […]

Czytaj więcej...
Zdjęcie

Nabór na stanowisko – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku ogłasza nabór na Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ogłoszenie dotyczy świadczenia usługi przez 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz 1 uczestnika – dziecko do 16 roku życia w wymiarzedo 30 godzin miesięcznie w okresie 11.2023 r. – 27.12.2023 Program finansowany […]

Czytaj więcej...
Zdjęcie

Nabór na stanowisko – inspektor

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, tj. inspektor, w pełnym wymiarze czasu pracy. Termin składania ofert do dnia 10.11.2023 roku. Szczegółowe informację dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Czytaj więcej...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku