Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku

Aktualności

Zdjęcie

Nabór dla osób chętnych – mieszkańców Malborka do wzięcia udziału w Programie – Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miasto Malbork przystępuje do realizacji Programu  programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 24.11.2023 r. Program jest finansowany w całości  ze środków z Funduszu Solidarnościowego. Celem szczegółowym Programu jest przyznanie usługi osobom wymagającym wysokiego poziomu wsparcia, tj. Wsparcie w 2024 roku […]

Czytaj więcej...
Zdjęcie

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY – „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który […]

Czytaj więcej...
Zdjęcie

Nabór na stanowisko – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku ogłasza nabór na Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ogłoszenie dotyczy świadczenia usługi przez 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz 1 uczestnika – dziecko do 16 roku życia w wymiarzedo 30 godzin miesięcznie w okresie 11.2023 r. – 27.12.2023 Program finansowany […]

Czytaj więcej...
Zdjęcie

Nabór na stanowisko – inspektor

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, tj. inspektor, w pełnym wymiarze czasu pracy. Termin składania ofert do dnia 10.11.2023 roku. Szczegółowe informację dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Czytaj więcej...
Zdjęcie

Komunikat

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku informuje, iż w związku z art. 130 § 2 KP dzień 13.11.2023 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników MOPS Malbork za święto przypadające w sobotę, tj. dnia 11.11.2023 r. W związku z powyższym w dniu 13.11.2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku będzie nieczynny.

Czytaj więcej...
Zdjęcie

Nabór na stanowisko – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku ogłasza nabór na Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego Ogłoszenie dotyczy świadczenia usługi przez 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz 1 uczestnika Programu w wymiarze do 60 godzin miesięcznie w okresie 10.2023 r. – […]

Czytaj więcej...
Zdjęcie

KOMUNIKAT DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH – ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ALBO ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

Zmiany od 1 stycznia 2024 r. w systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku informuje, iż art. 43 i art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U.  2023 r. poz. 1429) wprowadzono zmiany w: – ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach […]

Czytaj więcej...
Zdjęcie

Nabór na stanowisko – podinspektor ds. płac

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, tj. podinspektor ds. płac, w pełnym wymiarze czasu pracy. Termin składania ofert do dnia 25.09.2023 roku. Szczegółowe informację dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Czytaj więcej...
Zdjęcie

Nabór na stanowisko – starszy referent

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, tj. starszy referent w dziale świadczeń pomocy społecznej, w pełnym wymiarze czasu pracy. Termin składania ofert do dnia 13.09.2023 roku. Szczegółowe informację dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Czytaj więcej...
Zdjęcie

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100). Głównym […]

Czytaj więcej...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku