MALBORK na +

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku ogłasza nabór na stanowisko – „opiekun rodziny” – asystent rodziny w ramach realizacji projektu pn.
„ Malbork na „+” – działania społeczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na stronie: bip.mops.malbork.pl

Zmiana organizacji pracy Sekcji Świadczeń Rodzinnych

InformacjaInformujemy, iż od dnia 24 grudnia 2018 r. obsługa interesantów w Sekcji Świadczeń Rodzinnych odbywa się  odpowiednio:

 

pokój nr 2

  • Świadczenia nienależnie pobrane,
  • Świadczenia opiekuńcze,
  • Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

WIĘCEJ… »

Dobry Start

Dobry StartProgram „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów. WIĘCEJ… »

Program Rodzina 500 plus

rodzina 500+Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11 lutego 2016 r. uchwalona została przez Sejm ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza od dnia 1 kwietnia 2016 r. nowe świadczenie – świadczenie wychowawcze.

Formularze wniosków o świadczenia wychowawcze oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego zostaną udostępnione od dnia 1 kwietnia 2016 r.

WIĘCEJ… »

Wydawanie druków oraz przyjmowanie wniosków

WnioskiSekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że wydawanie druków oraz przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych odbywa się odpowiednio w siedzibie SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Budynek Starostwa Powiatowego w Malborku
Pl. Słowiański 17 – parter
pokój Nr 17

WIĘCEJ… »

Specjalny zasiłek opiekuńczy

InformacjaUstawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w zakresie zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadzono nowe świadczenie opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2012 r. poz. 1548 i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

WIĘCEJ… »