Godziny pracy ośrodka

GODZINY PRACY PRACOWNIKÓW MOPS MALBORK

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku jest czynny w godzinach:

od 7:00 do 15:00.

Dyrektor Ośrodka przyjmuje interesantów w środy w godzinach od 9:00 do 15:00

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów od godz. 8:00 do 11:00 w siedzibie Ośrodka.

Od godz. 11:00 do 15:00 praca w terenie oraz uzupełnianie dokumentacji.

Pracownicy Stacji Socjalnej Joannitów przyjmują interesantów:

w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godz. 8:00 do 10:00.

Od godz. 10:00 do 15:00 pracownicy wykonują patronaże w środowisku.

Środa jest dniem, w którym Stacja jest zamknięta dla klientów – dzień organizacyjny.

Specjalista ds. BHP w poniedziałki i czwartki od godz.8:00 do 10:00

Radca prawny przyjmuje w budynku starostwa powiatowego -codziennie w godzinach 10:30-14:00 – pokój 230

Pozostali pracownicy Ośrodka – praca na swoich stanowiskach od 7:00 do 15:00.

Kasa Ośrodka – wpłaty/wypłaty dla klientów od godz. 10:00 do 13:00.

Dział Świadczeń Rodzinnych

Budynek Starostwa Powiatowego w Malborku, parter Pl. Słowiański 17

POK. 4 – Dział Funduszu Alimentacyjnego
Przyjmowanie interesantów:

od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 – 14:00, środa w godz. od 9:00 – 17:00.

POK. 5 – Dział Świadczeń Rodzinnych
Przyjmowanie interesantów:

od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 – 14:00, środa w godz. od 9:00 – 17:00.