Godziny pracy ośrodka

GODZINY PRACY PRACOWNIKÓW MOPS MALBORK

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku jest czynny w godzinach:

od 7:00 do 15:00.

Dyrektor Ośrodka przyjmuje interesantów w środy w godzinach od 9:00 do 15:00

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów od godz. 8:00 do 11:00 w siedzibie Ośrodka.

Od godz. 11:00 do 15:00 praca w terenie oraz uzupełnianie dokumentacji.

Pracownicy Stacji Socjalnej Joannitów przyjmują interesantów:

w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godz. 8:00 do 10:00.

Od godz. 10:00 do 15:00 pracownicy wykonują patronaże w środowisku.

Środa jest dniem, w którym Stacja jest zamknięta dla klientów – dzień organizacyjny.

Specjalista ds. BHP w poniedziałki i czwartki od godz.8:00 do 10:00

Radca prawny przyjmuje w budynku starostwa powiatowego -codziennie w godzinach 10:30-14:00 – pokój 230

Pozostali pracownicy Ośrodka – praca na swoich stanowiskach od 7:00 do 15:00.

Kasa Ośrodka – wpłaty/wypłaty dla klientów od godz. 11:00 do 13:00.

Dział Świadczeń Rodzinnych

Budynek Starostwa Powiatowego w Malborku, parter Pl. Słowiański 17

I. OBSŁUGA BIEŻĄCA tj. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do :

– świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczenia rodzicielskiego

– świadczeń z funduszu alimentacyjnego

– świadczenia wychowawczego (500+)

– Karty Dużej Rodziny

pokój Nr 17, w godzinach

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 do 14.00

środa: 9.00 do 17.00

II. OBSŁUGA INTERESANTÓW W POZOSTAŁYCH SPRAWACH będzie odbywać się :

poniedziałek: 9.00 do 13.00

wtorek: 9.00 do 13.00

środa: 11.00 do 17.00

czwartek: 9.00 do 13.00

piątek: nieczynne

Informujemy, że wypełnione wnioski i inne wymagane dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Sekcja Świadczeń Rodzinnych ul. Słowackiego 74 82-200 Malbork

lub składać w sekretariacie tut. MOPS (pokój nr 12, II piętro) ul. Słowackiego 74