Dobry Start

Dobry StartProgram „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

DobryStart

Szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o świadczenie Dobry Start, wykaz niezbędnych dokumentów oraz opis postępowania w celu złożenia wniosku w formie elektronicznej znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Wzór wniosku do pobrania na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start