Nabór dla chętnych mieszkańców Malborka do wzięcia udziału w Programie – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Miasto Malbork przystępuje do realizacji Programu  ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

 Uczestnicy programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

  • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

  • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
  • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
  • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia. Program ma zapewnić usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Więcej informacji znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej