Dodatek węglowy

Dodatek węglowy, 3000 zł dla gospodarstw domowych. Termin składania wniosków: do 30 listopada 2022 r. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB

Od 17 sierpnia 2022 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Malborku można składać wnioski o dodatek węglowy.

Dodatek węglowy to nowe świadczenie jednorazowe, realizowane w 2022 r. Ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału.

Więcej informacji w zakładce o dodatku węglowym.