Ogłoszenie – przyjmowanie wniosków

InformacjaMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU – Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że na okres zasiłkowy 2020/2021 od dnia 1 SIERPNIA 2020 r. przyjmowanie wniosków papierowych na okres zasiłkowy 2020/2021

 • świadczeń rodzinnych
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • świadczenia z Programu „Dobry Start” tzw. 300 +

odbywać będzie się w sekcji Świadczeń Rodzinnych – pokój Nr 17, w godzinach:

 • poniedziałek: 8.00 do 14.00
 • wtorek: 8.00 do 14.00
 • środa: 9.00 do 16.00
 • czwartek: 8.00 do 14.00
 • piątek: 8.00 do 14.00

W budynku należy zachowywać środki ochrony osobistej, czyli odpowiedni dystans oraz zakrywać nos i usta. W pokoju mogą być obsługiwane tylko dwie osoby.

Informujemy, że wypełnione wnioski i inne wymagane dokumenty (w formie załączników) można przesyłać:

 • drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformatycznych tj. utworzonego przez ministra ds rodziny, udostępnianego przez ZUS i banki – tradycyjną drogą pocztową na adres:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
ul. Słowackiego 74 82-200 Malbork

 • lub składać w sekretariacie tut. MOPS (pokój nr 12, II piętro) ul. Słowackiego 74

DRUKI MOŻNA RÓWNIEŻ POBRAĆ ZE STRONY MINISTERSTWA RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

UWAGA !

W 2020 roku nie składamy wniosków w celu przyznania świadczenia wychowawczego tzw. 500+ na okres zasiłkowy 2020/2021 ponieważ świadczenie to przyznawane jest aktualnie do 31.05.2021 roku.