Wydawanie żywności w miesiącu maju

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku informuje, że zostaje uruchomione wydawanie żywności w ramach programu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019” dla osób zakwalifikowanych przez  tut. Ośrodek.

DLA OSÓB KTÓRE JESZCZE NIE ODEBRAŁY  ŻYWNOŚCI ROZWOŻONEJ PRZEZ WOLONTARIUSZY  ZAPRASZAMY DO MAGAZYNU MIESZCZĄCEGO SIĘ PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 64.

 

  • 23.05.2020r. od A – M
  • 25.05.2020 od N – Z

W GODZINACH 09:00 – 12:00

WYDAJEMY ŻYWNOŚĆ ALFABETYCZNIE !!! Według ustalonego harmonogramu.

  • PROSIMY PAMIĘTAĆ O ZACHOWANIU SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI.
  • PROSIMY PAMIĘTAĆ O UPOWAŻNIENIACH WYSTAWIONYCH NA OSOBY, KTÓRE ODBIERAJĄ ŻYWNOŚĆ W JEJ IMIENIU.

Jeśli osoba zakwalifikowana do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym „Podprogram 2019”

NIE ODBIERZE ŻYWNOŚCI DWA RAZY TO ZOSTAJE WYKREŚLONA Z LISTY POWYŻSZEGO PODPROGRAMU!!!