Fundacja Centrum Praw Kobiet

Centrum Praw KobietZespół Interdyscyplinarny mając na uwadze przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, przekazuje dane kontaktowe do Fundacji Centrum Praw Kobiet.

 

  • telefon zaufania: (22) 621 35 37 (dyżury w godzinach 10.00-16.00, psycholodzy: od poniedziałku do piątku (bez czwartków), prawny: czwartki);
  • całodobowy telefon interwencyjny: 600 070 717;
  • zdalne (telefoniczne lub przez Skype’a) konsultacje prawne oraz psychologiczne można  umawiać się przez sekretariaty: http://cpk.org.pl?wazne-odwolane-zajecia;
  • porady prawne i psychologiczne udzielane są mailowo: porady.prawne@cpk.org.pl;
  • w Warszawie prowadzony jest Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia, w którym osoby doznające przemocy mogą znaleźć bezpieczne schronienie.