Zmiana organizacji pracy Sekcji Świadczeń Rodzinnych

InformacjaSEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w MALBORKU INFORMUJE, że od dnia 16.03.2020 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym tj. Koronawirusem SARS – CoV2 w Polsce, nie będzie możliwości załatwienia swoich spraw osobiście.

Prosimy składanie wniosków poprzez elektroniczne platformy E-puap, Empatia, drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mops.malbork.pl drogą pocztową oraz telefonicznie na nr telefonu:

  • tel./fax.: 647-16-08, 647-16-06 (świadczenia rodzinne, świadczenie rodzicielskie)
  • tel./fax 647-16-07 zasiłek pielęgnacyjny, jednorazowa zapomoga, karta dużej rodziny)
  • tel. 647-16-05, 647-16-11 (świadczenia z funduszu alimentacyjnego, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych)
  • tel. 647-16-12 (świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, nienależnie pobrane świadczenia)
  • tel. 649-50-43 (świadczenie wychowawcze 500+)

W dalszej kolejności pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych będą nawiązywali kontakt telefoniczny celem prowadzenia zgłoszonej sprawy.

 

Powyższe działania mają na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników tut. Sekcji.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku
Jacek Wojtuszkiewicz