Zmiana organizacji pracy i obsługi klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

InformacjaW związku z zagrożeniem epidemiologicznym tj. Koronawirusem SARS – CoV2 w Polsce, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku informuje, że ogranicza bezpośrednie kontakty z klientami Ośrodka i wprowadza możliwość:

  • składania wniosków o udzielanie wszelkiej pomocy poprzez elektroniczne platformy E-puap, Empatia, drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mops.malbork.pl oraz telefonicznie na nr telefonu: 55-647 27 81; 55-647 27 82; 55-647 27 83 a także drogą pocztową.
  • w dalszej kolejności pracownicy ośrodka będą nawiązywali kontakt telefoniczny celem prowadzenia zgłoszonej sprawy.

Ponadto Dyrektor Ośrodka informuje, że wszelkie wypłaty gotówkowe realizowane w kasie tut. MOPS będą odbywały się w ograniczony sposób tj. po kilka osób.

 

Kasa MOPS będzie czynna od godz. 10.00 – 13.00

 

Jednocześnie prosimy naszych świadczeniobiorców o rozważenie zmiany formy wypłaty należnych świadczeń na konto bankowe.

 

Apelujemy zatem o ograniczenie wizyt w MOPS do niezbędnego minimum z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienie się zagrożenia zakażeniem koronawirusem, mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników tut. Ośrodka.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Jacek Wojtuszkiewicz