Program Rodzina 500 plus

Informujemy, że na podstawie wniosków o świadczenie wychowawcze tzw. 500+ składanych po 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na szczególny, wydłużony okres, który potrwa do dnia 31 maja 2021 r., bez konieczności składania kolejnego wniosku w 2020 r.

Zaś od 2021 r., będzie funkcjonować docelowy, roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

W kolejnym okresie świadczeniowym  wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r. – tylko w w formie elektronicznej, oraz od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. – w formie elektronicznej i papierowej.